L'equip

Helena Bellod
Directora de l'Escola Gestalt de Catalunya-Girona

Helena Bellod Blanes

 • Psicòloga general sanitària (núm. col·legiada: 18893)
 • Psicoterapeuta Gestalt
 • Membre Titular de AETG
 •  Postgrau en Diagnòstic i Estratègies terapèutiques d’Intervenció en la Pràctica
  Gestáltica, amb Carmen Vázquez.
 • Curs Self in motion amb Ruella Frank (Nova York).
 • En formació en psicopatologia gestáltica en l’Institut Internazionale di
  Psicopatologia e Psicoteràpia della Gestalt, en Torino, Itàlia, amb Gianni Francesetti.
 • En formació en psicopatologia gestáltica amb Carmen Vázquez, Margueritta
  Spagnuolo, Gianni Francesetti, en el centre de teràpia i psicologia CTP, a Madrid.
 • Formació en Bioenergètica, eines per al treball corporal.
 • Experiència professional amb gent amb discapacitat intel·lectual i física, psicòtics,
  trastorns de conducta i autistes.
 • Experiència professional amb adolescents.