L'equip

Guadalupe Llorens Gomez Iriondo
Terapeuta Gestalt

Guadalupe Llorens

 • Terapeuta Gestalt, Membre titular de la AETG.
 • Terapeuta Gestalt infantil i adolescents.
 • Terapeuta sistèmica i constel·lacions familiars.
 • Formada en psicoteràpia del desenvolupament somàtic en l’institut de Nova York amb Ruella Frank.
 • Llicenciada en dret, Postgrau en mediació de conflictes.
 • Membre de la comissió de recerca de la AETG.
 • Tutora de grups de formació de terapeutes Gestalt en Escola Gestalt de Catalunya Barcelona i en Escola Gestalt de Catalunya Girona.
 • Coordinadora i didacta de l’àrea d’introducció a la Gestalt, grups de teràpia i
  creixement personal en Espailúdic Escola Gestalt de Catalunya.
 • En formació en psicopatologia gestáltica en l’Institut Internazionale di
  Psicopatologia e Psicoteràpia della Gestalt, en Torino, Itàlia, amb Gianni Francesetti.
 • En formació en psicopatologia gestáltica amb Carmen Vázquez, Margueritta
  Spagnuolo, Gianni Francesetti, en el centre de teràpia i psicologia CTP, a Madrid.

“El mundo cambia cuando dos se miran y se reconocen…”  Octavio Paz