Curs eines sistèmiques

escola gestalt de catalunya girona

Curs d'eines sistèmiques

Aquest curs es presenta des d’una perspectiva holística i integradora. Des de la visió sistèmica observem els rols i els comportaments de les persones en el seu context. Ens focalitzem en comprendre i ordenar les dinàmiques relacionals. Aquestes estan determinades per regles implícites i explicites que formen el sistema i la interacció entre els seus membres. Entenem com a sistema qualsevol grup que interaccioni (família, grups d’amics, laboral…).

Les eines sistèmiques ens ajuden a adquirir una visió àmplia de les dificultats relacionals. Ens ajuda a comprendre com el comportament d’un individu influencia a l’ altre, i aquest per la seva banda influeix també sobre el primer.
Al llarg de curs adquireixes eines per acompanyar a les persones a trobar un equilibri dins el sistema on pertanyen des d’un treball més pràctic que analític.

escola gestalt de catalunya girona

Objectius del curs

Aprendre a aplicar diferents eines sistèmiques: Clics, petjades, moviments sistèmics.

Aprendre a construir un genograma des d’una perspectiva actual i plural.

Aprendre l’escolta activa i a ressonar amb el client per poder fer un retorn que li aporti un adornar-se.

Desenvolupar recursos per poder observar com es sent i es percep cada membre d’un sistema, i com el veuen i el perceben la resta.

Integrar una mirada sistèmica a nivell professional.

Aprendre a obrir-se al fenomen del moment, acceptant el que està passant tal com és, sense judici.

Aprendre a identificar i treballar un conflicte.

Assolir coneixements de l’ordre sistèmic dins un organisme per poder aportar harmonia, estabilitat i equilibri.

Adquirir coneixements i recursos per restablir l’ordre d’un sistema.

Reconèixer què poso de mi, de la meva història personal, en l’altre.

Adquirir coneixements per reconèixer un trauma, i obtenir eines per fer un bon acompanyament.

Obtenir coneixements de la teoria de camp. Com és, com s’hi treballa i què aporta.

A qui va dirigit?

01.

Professionals i estudiants en l’àmbit de l’ajuda que volen ampliar els seus coneixements per treballar en sessions individuals i grupals: psicòlegs, pedagogs, psicopedagogs, treballadors i educadors socials, psicoterapeutes, coachs…

02.

A tota persona interessada en conèixer què són les eines sistèmiques.

03.

Persones que volen conèixer una nova manera d’entendre i resoldre les pròpies dinàmiques familiars, laborals, afectives, etc.

No es requereix cap estudi ni formació prèvia.

T’interessa?

escola gestalt de catalunya girona

Programa

CURS EINES SISTÈMIQUES

1. Ordres de l’amor i ajuda: pertinença, jerarquia i equilibri entre donar i rebre
2.  Estructures familiars actuals: a través del genograma familiar abordarem com gestionar les noves famílies, el gènere i la sexualitat.
3. Fenomenologia i ressonància: Aprendrem a ressonar amb les persones i amb el camp i a aplicar-ho dins l’ àmbit laboral.
4. Transferència i contra-transferència des d’una visió sistèmica.
5.  Conflictes i trauma (malalties) des d’una visió sistèmica.
6. Paternitat, maternitat i infants: pedagogia sistèmica per acompanyar a famílies en tots els àmbits.
7. Organismes i empreses: aprendre a ordenar sistemes laborals des d’un enfoc sistèmic
8. Camp i moviments sistèmics: Treball pràctic supervisat amb les diferents eines apreses i profundització en el treball de camp 

*Per tal d’obtindre la titulació es requereix un 90% d’assistència. 

HORARIS

Els 3 primers dilluns del mes de 16.00 a 21.00h.

Metodologia

Com és el curs?

Curs teòric/pràctic. A través de dinàmiques supervisades es posaran en pràctica els continguts teòrics.

Què farem?

Abordarem problemàtiques i casos particulars relacionats amb la tasca professional.

Mètode

La metodologia serà concisa, amena i pràctica, permetent i fomentant el desenvolupament i l’adquisició d’eines sistèmiques que siguin d’utilitat.

Impartit per: 

escola gestalt de catalunya girona

Tallers similars

Tallers
Tallers

Taller de constel·lacions familiars

VEURE
Teràpia
Teràpia

Constel·lacions familiars individuals

VEURE
Formació
Formació

Formació en constel·lacions familiars

VEURE