Teràpia Gestalt infantil a Girona

Formació en Teràpia Gestalt Infantil

TITULACIÓ AVALADA PER LA AETG

Aquesta formació dirigida a terapeutes, psicòlegs, pares, mares o persones, interessades en el tema té com a finalitat mostrar eines pràctiques de la Gestalt aplicada als més petits.
La formació en Teràpia Gestalt Infantil et capacita per a l’exercici de la Psicoteràpia Infantil a través de recuperar els assumptes pendents de la teva infantesa, amb tècniques de la Psicoteràpia Gestalt.

La Teràpia Gestalt, com a teràpia humanista que és, concep al nen/a des d’una perspectiva optimista, és a dir creu en les seves  potencialitats i en la seva tendència innata a la salut i al creixement. La Teràpia Gestalt té una concepció holística de l’infant, té en compte la seva part sensorial, l’afectiva, la intel · lectual, la social i l’espiritual. No es centra només en el símptoma sinó que afavoreix el desenvolupament integral del nen. Te plena confiança en les pròpies capacitats de l’infant i en la seva tendència innata a la salut i al seu creixement. 

A qui va dirigit?

Psicòlegs, psicoterapeutes o assessors psicopedagògics

Pares, mares o familiars

Educadors, professionals en àrees afins o interessats en el tema

Els objectius de la formació

Aplicar

Obtenir eines de la teràpia gestalt per poder aplicar-les a nens/es i adolescents.

Resoldre

Resoldre els assumptes inacabats amb la pròpia infància del terapeuta.

Aprendre

Aprendre a utilitzar tècniques específiques per nens àmbit terapèutic .. contes .. dibuixos .. titelles .. jocs …

Focalitzar

Prepara terapeutes infantils humanistes especialitzats en l’enfocament gestàltic, amb amplis coneixements teoricopràctics, capaços d’exercir la teràpia infantil de manera eficaç, responsable i ètica.

Ajudar

Ajudar a que el nen/a augmenti la consciència del seu propi cos, de les seves sensacions i sentiments i de tota la realitat que estigui vivint és fonamental per al seu ple desenvolupament.

Formació

Atès que el nen/a és un ésser en evolució, el Terapeuta ha de tenir coneixements de Psicologia Evolutiva, i de Pedagogia aquest serà un altre dels objectius de la formació.

Trobar

La formació facilita una trobada amb un mateix des del nen d’una manera conscient i saludable.

Contactar

Es facilita el contacte amb un ampli equip docent amb alta experiència en la Gestalt i la infància, i que permet ampliar i complementar la formació des de diferents visions professionals.

Fomentar

En el treball amb infants és important fomentar la descoberta de les seves necessitats, per a això en alguns casos tindreu que reaprendre a escoltar-vos, com el mateix terapeuta.

Conèixer

Conèixer el context general del nen/a i les problemàtiques que interfereixen en la seva integritat.

Facilitar

La formació et capacita per a l’exercici de la psicoteràpia infantil a través de contactar i curar els assumptes pendents de la infantesa amb tècniques de la Teràpia Gestalt.

Metodologia

Formació

Un aprenentatge teòric contextualitzat en els principis bàsics de la Teràpia Gestalt, d'altra banda el vivencial basada en l'experiència, treball de camp i dinàmiques grupals i elaboració del que experimentat, és per tant necessària la presència física de l'alumne.

Eines

La metodologia experiencial és una poderosa eina orientada a el desenvolupament, canvi i / o transformació de la persones des de la seva pròpia individualitat, així com des del punt de vista sinèrgic i sistèmic en la interrelació amb els individus.

Recomanem

El mètode que s'utilitza principalment és el fenomenològic. Se serveix de l'experiència grupal i es treballa sota l'observació terapèutica.  Es recomana la teràpia individual a les nostres formacions.

Formació en Teràpia Gestalt Infantil

Continguts

CURS BÀSIC

1. enquadre terapèutic. fonaments filosòfics de la gestalt. 

2. la personalitat del terapeuta infantil

3. psicologia del desenvolupament emocional.

4. el nen interior.

5. autoestima , imatge corporal, concepte de si mateix. obertura sensorial. intel·ligència emocional i polaritats.

6. tècniques de teràpia individual.

7. tècniques artístiques i teatre terapèutic amb nens.

8. el món adolescent . treball terapèutic amb adolescents .

9. l’escola des de la mirada gestàltica.

10. mecanismes de defensa. narració, titelles i dibuix.


(*) L’ordre del temari pot veure’s puntualment alterat per motius organitzatius.

CURS SUPERIOR I

1. entrevista amb els pares i el nen.

2. hipnosi eriksoniana aplicada a nens.

3. tècniques projectives i del desenvolupament emocional.

4. diferents trastorns: psicosomàtics, de la pell, del sistema respiratori, delsistema digestiu, del sistema esfinterià: enuresi i encopresi.

5. tècniques artístiques i teatre terapèutic.

6. treball terapèutic amb nens i adolescents ii.

7. problemes escolars i la seva resolució.

8. trastorns emocionals, d’ansietat, pors i fòbies . trastorn obsessiu compulsiu. Trastorns sexuals. Trastorns de conducta.

9. processos psicocorporals i musicoteràpia.

l0. es pèrdues. dols i tancament de grup.

(*) L’ordre del temari pot veure’s puntualment alterat per motius organitzatius.

Impartit per: 

Dubtes?

Les preguntes més freqüents

Quant dura el curs?

Un cap de setmana al mes.

Quins dies es farà el curs?

Un cap de setmana al mes.

Què necessito per començar el curs?

És necessari realitzar entrevista prèvia concertada.

Obtindré algún títol?

Acreditació A l'acabar la formació i complir amb tot el assignat durant el curs s'expedirà el certificat de l'Escola Gestalt de Catalunya avalat per la Universitat de Santa Fe (Mèxic).
A l'acabar la formació i complir amb els requisits que dicta la AETG, s'expedirà el certificat de "Tècniques gestàltiques aplicades a la Infància i l'Adolescència" avalat per la AETG.

Què és necessari per obtenir el títol??

Al final del curs l’alumne ha d’haver:
- Assistit el 90% a la formació.
- Lliurat una autobiografia emocional.
- Lliurat les memòries de la formació.
- Realitzat dues exposicions teòriques grupals.
- Realitzat una pràctica individual i una altra grupal supervisades.
- Haver entregat el treball final.

* L’Escola Gestalt de Catalunya es reserva el dret d’entrega del diploma. En el cas que tant la direcció com els tutors de la formació creguin que l’alumne no ha acabat el procés personal, es valorarà amb l’alumne l’ opció de repetir si fos necessari. De la mateixa manera, en el cas de no complir tots els requisits o de no haver acabat amb el procés personal, l’Escola es compromet a donar un certificat d’hores d’assistència, que no és vàlid com a títol.

Hauré de fer altres tràmits per acreditar el títol?

Per accedir a la titulació de “Formació en Teràpia Gestalt: Teoria i Metodologia” avalada per l'AETG cal formalitzar els tràmits amb l’Associació. Aquests són:
- Tenir en disposició el títol de l’Escola (complint els requisits anteriorment citats).
- Haver realitzat 80 hores de teràpia individual amb un membre titulat de l’AETG o amb un membre adherent avalat per un membre titulat.
- Haver realitzat 20 hores de supervisió grupal (o 10 hores de supervisió individual) amb un membre titular de l’AETG.